sl

Novica

DIGITAL HENKEL

januar 2023

Vpeljava novih tehnologij, procesov in kompetenc za celovito digitalno transformacijo.

V okviru projekta Digital Henkel bodo vpeljane digitalne in druge rešitve za digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor in partnerjev projekta. V poslovanje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev bodo vpeljane nove tehnologije, procesi ter izboljšane digitalne kompetence zaposlenih. Projekt bo neposredno prispeval k optimizaciji procesov, dvigu digitalnih kompetenc, znižanju stroškov, zmanjšanju porabe energije in ogljičnega odtisa.

Vrednost projekta: 4.453.445,00 EUR

Vrednost EU financiranja: 2.115.191,32 EUR

Trajanje projekta: 1.10.2021 – 31.3.2024