hr

Projekt

Prometna studija povezivanja područja trgovačkog centra Spar Šiška

Prometna studija povezivanja područja trgovačkog centra Spar Šiška

Izrađena je analiza kapaciteta hoće li predložena geometrija priključaka konačne varijantnog rješenja osigurati parametre kapaciteta za 2019. g., kada je planirano otvorenje trgovačkog centra SES, i krajem planskog razdoblja od 20 g, to je 2039.g.

Analiza kapaciteta područja obrade izrađena je uz pomoć mikroskopskog simulacijskog programa PTV Vissim, koji između ostalog omogućava izradu simulacije odvijanja prometa uvažavajući predviđena prometna opterećenja. U programu je ostvarena geometrija i vizualizacija planiranog priključenja trgovačkog centra SES na mrežu javnih cesta (geometrijski elementi priključaka su preuzeti prema izrađenom idejnom rješenju). Pomoću mikro-prometne simulacije se je predvidjelo buduće odvijanje prometa unutar područja obrade po pojedinim prometnim trakama te međusobni utjecaj obližnjih raskrižja i priključaka. U sklopu analize kapaciteta analizirana su tri mjerodavna vremenska presjeka: početno stanje prometne mreže u vrijeme današnje popodnevne pojačane prometne gužve i u vrijeme predviđeno za kupnje (pregled današnjeg stanja), stanje prometne mreže uza vrijeme namijenjeno kupnji godine 2019. (početak rada trgovačkog centra) i stanje prometne mreže u vrijeme predviđeno za kupnje godine 2039. (kraj planskog razdoblja od 20 godina).

Investitor:

SES Spar European Shopping Centers

Faza izrade:

Prometna studija

Godina izrade:

2017 – 2018

Za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja ova stranica koristi kolačiće. Kolačići su anonimizirani te u svakom trenutku možete kontrolirati i konfigurirati postavke kolačića u vašem Internet pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati u Pravilima o kolačićima.