hr

Projekt

Hidrološko – hidraulička analiza s poplavnim kartama u sklopu projekta »IDP za gradnju II. kolosijeka Maribor – Šentilj – d.m.«

Hidrološko – hidraulička analiza s poplavnim kartama u sklopu projekta »IDP za gradnju II. kolosijeka Maribor – Šentilj – d.m.«

HH analiza sa poplavnim kartama izrađena je u sklopu idejnog projekta (IDP) izgradnje II. kolosijeka željezničke pruge Maribor – Šentilj i nadgradnje postojećeg kolosijeka.

Namjena HH studije bila je odrediti područja koja su izložena poplavama, izraditi karte rizika opasnosti od poplave i karte klasa rizika opasnosti od poplave. Pripremili smo hidrološki izračun cjelokupnog porječja Cirknice, obavili 2D hidrauličku analizu postojećeg i predviđenog stanja te sukladno pravilnicima i uredbom predvidjeli adekvatne mjere za smanjenje opasnosti na tretiranom području.

Investitor:

Direkcija RS za infrastrukturu

Faza izrade:

IDP

Godina izrade:

2013 – 2018

Za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja ova stranica koristi kolačiće. Kolačići su anonimizirani te u svakom trenutku možete kontrolirati i konfigurirati postavke kolačića u vašem Internet pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati u Pravilima o kolačićima.